sporak


granty

Kdo může o dotaci žádat

Je to vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu). Nahrazovaným zdrojem vytápění musí být elektrický zdroj vytápění (elektrokotel, přímotopy), lokální topidla (kamna) nebo kotel na uhlí s ručním přikládáním maximálně 2. emisní třídy a tento zdroj musí sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu.

Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co podpořená opatření řádně doložíte.

schema

Za jakých podmínek

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro vás výhodné podporu úsporných opatření využít. S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu. Kontakt: 703 679 914 Po - Pá: 8.00 - 17.00 hod. nebo email: info@profi-dotace.cz

PROFESIONALITA - OSOBNÍ PŘÍSTUP - SPOLEHLIVOST

Náš team

Na co lze dotaci čerpat

Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Typy podporovaných zdrojů tepla: Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013). Zvýhodněnými oblastmi jsou Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj – maximální výše dotace je zde navýšena o 10 % Pro výběr nového zdroje tepla můžete využít Seznam výrobků splňujících požadavky dotace.

dotace

Podpora je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů, u tepelného čerpadla je to do výše 110 000,- Kč. Ptáte se, co všechno máte udělat pro to, abychom se postarali o vaši dotaci? Kontakt: 703 679 914 Po - Pá: 8.00 - 17.00 hod. nebo na náš email: info@profi-dotace.cz

Po provedení výměny je potřeba předložit

Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla, kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu, kopie zprávy o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle, kopie faktur/daňových dokladů, případně další doklad, který stanoví příslušný kraj.